BAB Microscopy & Image processing and analysis systemBs GeoMorf Türlerin Geometrik Morfolojik Analizi

Yeni Çalışmayı Düşündündüğümüz projelerden....

BAB Bs Otomatik Renk Kanal Sayımı RGB

BAB Bs200pro Otomatik sayım modülü 3 ayrı kanaldan oluşmuş görüntüleri otomatik olarak renk kanallarına ayırır ve sayar.


Bs200Pro
Bs200Doc
Bs Comet Assay
Bs Karyotype/Cytogenetic
Bs Fish, CGH Fluorescence
Bs Geometrik Morfoloji
Bs Orthopaedica
Bs production Control
BAB Microscope / Camera
Örnek Uygulamalar
BAB 3D Image
BAB Laboratuvar